Haptotherapie

De reden waarom je niet lekker in je vel zit of waarom je je draai niet kunt vinden is niet altijd duidelijk. Soms wel, dan komt het door ervaringen die je hebt opgedaan of door een situatie waar je nu in zit en die lastig voor je is. Wanneer je denken en je voelen uit balans raken kun je het contact met jezelf en je omgeving verliezen. Hoe je uiting geeft aan wat er in je leeft en hoe je je leven vorm geeft past dan niet meer bij hoe je je voelt. Een paar voorbeelden waaraan je dat zou kunnen merken:

  • doordat je onrust ervaart of een vol of overbelast gevoel hebt.
  • omdat je snel boos of geïrriteerd bent
  • doordat je het lastig vindt om je grenzen aan te geven of vaak alles voor een ander doet en zelf tekort schiet
  • omdat je problemen hebt in je werk, relatie of omgaan met anderen
  • doordat je een negatief beeld van jezelf hebt

'Gevoel krijgen voor voelen'

Haptotherapie ondersteunt je om je eigen gevoelens te ervaren om zo weer in contact te komen met jezelf en je omgeving. Om er niet alleen 'over' te praten, maar juist te ervaren en bewust te worden wat je voelt, maakt de haptotherapie gebruik van ervaringsoefeningen zoals positiebepaling en aanraking. Daardoor kun je aan den lijve ervaren wat je voelt, wat dat bij je oproept en hoe je daar mee omgaat. Heb je bepaalde herkenbare patronen en wil je graag anders? Tijdens de sessies kun je dat ervaren. En door de vertaalslag naar je dagelijks leven te maken kun je er daar vorm aan gaan geven.